Tagi:                                    

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Dziś dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wcielenie Chrystusa, dokonało się za sprawą Ducha Świętego, w Dziewicy z Nazaretu, Maryi. Matka Naświętsza, w chwili Zwiastowania, była zaślubiona, w fakcie tym widzieć można początek Świętej Rodziny, w której przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności urodził się, żył i wzrastał Boży Syn. Czcimy dziś Matkę Boga, Maryję, Bóg w swej odwiecznej mądrości, wybrał Ją na Matkę swego Syna. Wybrał córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę poślubioną „mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1, 26-27). Godność Bożego Macierzyństwa była źródłem wszystkich Jej przywilejów. Posłuszeństwo Maryi, wynagrodziło Bogu nieposłuszeństwo Ewy i dało Jej godność „nowej Ewy”, matki odkupionej ludzkości. Święto Zwiastowania obchodzono na Wschodzie już w V wieku, w VII wieku znano je na Zachodzie.

Dziś obchodzony jest w Kościele Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się szczególnie o dar życia i dar ocalenia życia zagrożonego. Na Jasną Górę udali się pielgrzymi z diecezji radomskiej, aby zaprościć Matkę Bożą w Jasnogórskim Obrazie na szlak nawiedzenia diecezji. Z parafii szydłowieckiej udała się grupa pielgrzymów z księdzem kanonikiem proboszczem Adamem Radzimirskim. msk


Dodaj Komentarz