; Autor:
Tagi:                                    

Światowy Kongres Rodzin w Warszawie!

11 maja, w warszawskiej sali Kongresowej rozpoczyna obrady IV Światowy Kongres Rodzin. Jest to wielkie wydarzenie dla naszego Kościoła i dla Ojczyzny. Warto przypomnieć, że I Kongres odbył się w 1997 roku w Pradze, w Czechach, a następne w Szwajcarii i w Meksyku. Celem kongresów jest wspólna praca ludzi dobrej woli nad wzmocnieniem naturalnej rodziny, którą ustanowił Bóg i która jest niezbędna dla dobra społeczeństwa. Hasłem tegorocznego Kongresu są słowa: „Rodzina wiosną dla Europy i Świata”. Honorowe przewodniczenie Kongresowi w Polsce powierzono polskiemu arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu, założycielowi Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Wśród członków Komitetu są kardynałowie, z Kardynałem Alfonso Lopez Trujillo - Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, biskupi, oraz politycy i parlamentarzyści z całego świata, zatroskani o rodzinę i poszanowanie wartości życia, z I Marszałkiem Sejmu V kadencji Panem Markiem Jurkiem. Nieoczekiwana śmierć Arcybiskupa Majdańskiego, 29 kwietnia tego roku, dokładnie w 62 rocznicę Jego cudownego uwolnienia z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, jest szczególnym znakiem dla organizatorów i uczestników Kongresu! Ogromnym wyróżnieniem dla wiernych naszej diecezji jest powierzenie radomiance Pani Poseł Lucynie Wiśniewskiej zaszczytu prowadzenia sesji ogólnej w sobotę, 12 maja. Hasło tego dnia brzmi: „Ponad demograficzną zimą”, a sesję Pani poseł zatytułowano wymownie i jednoznacznie: „Dzieci naszym skarbem: oczekujemy więcej dzieci i rodzin wielodzietnych”. Nic dodać, ani ująć – życzymy powodzenia! J. Rejczak


Dodaj Komentarz