Tagi:                                    

Stypendia dla najzdolniejszych

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu z 2007r., w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008r. zdecydował o przyznaniu stypendiów za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2007/2008. Stypendia w najwyższej proponowanej wysokości około 130 zł za każdy miesiąc nauki, otrzymało 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. Wśród nich - 14 uczniów to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu: 1. Marlena Jedlińska kl. I a 2. Joanna Majewska kl. I b 3. Marta Misiak kl. I b 4. Joanna Zbroszczyk kl. I c 5. Karolina Krzemińska kl. II a 6. Piotr Drożdż kl. II b 7. Agnieszka Ginter kl. II c 8. Anna Łaska kl. II c 9. Sławomir Majewski kl. II d 10. Ewelina Gil kl. III b 11. Anita Rurarz kl. III b 12. Tomasz Rejczak kl. III b 13. Marcin Kozera kl. III c 14. Michał Uciński kl. III c

Z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu Stypendium Starosty otrzyma uczeń II klasy Technikum Elektronicznego – Łukasz Ostrowski.

Stypendium za szczególne osiągnięcia wypłacone zostanie uczniom przez szkoły, jednorazowo za cały semestr; po wpłynięciu na konta bankowe, szkół, środków finansowych z Budżetu Powiatu. Na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, radni powiatowi przeznaczyli 15 000 zł. Pomoc finasową w formie dopłaty do biletów, otrzymali w tym roku szkolnym, uczniowie dojeżdżający. Na ten cel w tym roku Rada Powiatu przeznaczyła 36 000 zł. opr. msk


Dodaj Komentarz