; Autor:
Tagi:                                    

Styczniowa pamięć

W Urzedzie Miasta Szydłowca odbyło się 4 stycznia spotkanie poświęcone organizacji obchodów 145 rocznicy Powstania Styczniowego. Od lat pamięć o tym powstańczym zrywie niepodległościowym kultywuje Federacja Kapituła "Wolność - Równość - Niepodległość". Kontynuacja Tradycji Powstania 1863 roku. Organizatorem uroczystości w Szydłowcu jest Urząd Miasta i Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek. Tegoroczne uroczystości według przyjętego programu rozpoczną się na Rynku Wielkim o godzinie 15, z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, kombatantów, organizacji strzeleckich, harcerzy, uczniów, mieszkańców miasta i powiatu, gości. Po przemówieniach młodzi strzelcy ze Związku Strzeleckiego złożą przysięgę, a następnie w kościele św. Zygmunta odprawiona zostanie msza święta za Ojczyznę i w intencji powstańców 1863 roku. Po złożeniu wiązanek kwiatów przy nagrobku ks. Aleksandra Malanowicza delegacje udadzą się na cmentarz, gdzie na grobach powstańców, złożone zostaną wiązanki kwiatów. Wartę honorową zaciągną strzelcy i harcerze. Program artystyczny związny z obchodami rocznicowymi odbędzie się wieczorem na Zamku Szydłowieckim. Szydłowiec w 1863 roku był jednym z kilku miast w zaborze rosyjskim gdzie 22 stycznia rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Powstanie styczniowe (1863-1864) – było polskim zrywem narodowowyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Powstanie trwało od 22 stycznia 1863 r. do późnej jesieni 1864 r. Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie i tzw. ziemie zabrane - Litwę, Białoruś i część Ukrainy msk


Dodaj Komentarz