Tagi:                                    

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej

8 maja b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się spotkanie dotyczące wypracowania stanowiska Rady Powiatu w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej (S7). W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sokołowski Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Dariusz Stąpor Wiceprzewodniczący Rady, Włodzimierz Górlicki Starosta, Roman Woźniak Wicestarosta, Marek Ruszczyk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu: Waldemar Sowiński , Jarosław Basiak , Barbara Wanat , Krystyna Adamczyk oraz zaproszeni goście: ks. Krzysztof Śliwak proboszcz parafii N.N.M.P. w Szydłówku, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec: Andrzej Zawadzki i Bronisław Stępień. Radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przesłanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, z pismami: protestujących mieszkańców miejscowości Barak i Wola Korzeniowa i Stowarzyszenia na rzecz rozwoku gminy Szydłowiec oraz planami wariantowego przebiegu drogi S7. po dyskusji radni biorący udział w spotkaniu jednogłośnie zarekomendowali Radzie Powiatu przyjęcie stanowiska dotyczacego opracowania drogi S7 w obrębie gminy Szydłowiec nowym śladem, który obejmowałby odcinek od węzła Chustki do wysokości Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej w Szydłowcu. Droga ekspresowa S7 na tym odcinku powinna przebiegać pomiędzy miejscowościami Szydłówek i Śmiłów. O ile to możliwe węzeł Szydłowiec II, w miejscowości Barak powinien zostać odchylony nieco w kierunku wschodnim. Przebieg drogi ekspresowej na odcinku obecnej obwodnicy ograniczy możliwości rozwoju urbanistycznego miasta oraz podzieli zwarty teren urbanistyczny Szydłowca i Szydłówka, co może przynieść negatywne następstwa społeczne. Celowe i zasadne jest przedstawienia wariantu przebiegu drogi na tym odcinku nowym śladem. Za korzystne dla rozwoju Powiatu Szydłowieckiego Radni uznają podjęcie dalszych prac projektowych wariantu III przebiegu drogi ekspresowej. Obecna obwodnica Szydłowca zlokalizowana na granicy zabudowy i oddzielająca od miasta miejscowość Szydłówek, nie spełnia kryteriów stawianych nowoczesnym rozwiązaniom w drogownictwie. ProSta


Dodaj Komentarz