Tagi:                                    

Rzemieślnicza integracja

W gościnnych murach szydłowieckiej Lodowni, w tłusty czwartek spotkali się rzemieślnicy zrzeszeni w dwóch organizacjach rzemieśniczych: Cechu "Rzemiosł Różnych" i Spółdzielni Rzemieśniczej. W spotkaniu uczestniczył kapelan ks. kanonik Adam Radzimirski, starosta Włodzimierz Górlicki i reprezentująca burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, wiceprzewodniczaca Rady Miasta Szydłowca Krystyna Bednarczyk. Gościem rzemieślników był także Adam Kowalski prezes Szydłowieckiego Forum Gospodarczego. Izbę Rzemiosła z Radomia reprezentował prezes Jan Jaworski, który wraz z starszym Cechu Pawłem Górlickim i prezesem Markiem Sokołowskim podziękował władzom Miasta za uhonorowanie medalami, w czasie obchodów 580-lecia Szydłowca, zasłużonych rzemieśników. Wśród licznie zebranych na spotkaniu obecni byli nestorzy szydłowieckich rzemieślników: Jerzy Jedliński i Adolf Łaski. W czasie spotkania wymieniano doświadczenia, przedstawiano zakres i specyfikę prowadzonych działalności gospodarczych oraz zakreślono plany na przyszłość. W minionym roku 2007, firmy rzemieślnicze odnotowały znaczny rozwój. Wzrosło zatrudnienie, wiele firm zatrudnia do kilkudziesięciu pracowników. Zakłady rzemieślnicze tworzą znaczączy potencjał gospodarczy miasta i powiatu. Rzemiosło w Szydłowcu może poszczycić się bogatą tradycją, swymi korzeniami sięga czasów powstania miasta. St.S.


Dodaj Komentarz