; Autor:
Tagi:                                    

Proboszcz ksiądz Adam Radzimirski wyróżniony złotą odznaką SFG

Szydłowieckie Forum Gospodarcze wyróżniło ksiedza kanonika Adama Radzimirskiego honorowym członkowstwem i "Złotą Odznaką Stowarzyszenia". Wreczenie odznaki odbyło się 9 czerwca w czasie okolicznościowego obiadu w restauracji Primagor w Szydłowcu. Prezes SFG Adam Kowalski przypomniał bogaty dorobek duszpasterskiej działalności Księdza Proboszcza, w szczególności jego ofiarne zaangażowanie w renowację zabytkowej szydłowieckiej. Gospodarność i zaradność w zarządzaniu potrzebami parafii św. Zygmunta, życzliwość, otwarość na potrzeby wiernych, skromność i pracowitość. Dziękując za wyróżnienie ks. A Radzimirski powiedział: "Od zewnętrznego budowania, od budowli z kamieni jeszcze ważniejsze jest budowanie wspólnoty wiary. Wspólne nasze dobre czyny pomagają i tutaj na ziemi, kiedyś bedą dla nas powodem radości niebieskiej" Słowa gratulacji dla uhonorowanego wyróżnieniem kapłana, złożyli obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych: w imieniu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego sekretarz UM Bolesław Boruszewski, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, oraz przewodniczacy Rady Powiatu Marek Sokołowski. Na zakończenie wykonano wspólną "rodzinną" fotografię uczestników okolicznościowego przyjęcia. St. S.


Dodaj Komentarz