; Autor:
Tagi:                                    

Opłatek Rzemiosła

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, 3 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe polskich rzemieślników z metropolitą warszawskim księdzem arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. W spotkaniu wzięli udział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, marszałek mazowiecki Adam Struzik, przedstawiciele rządu, parlamentu, organizacji biznesowych i agend rządowych. Ksiądz Arcybiskup nawiązując do Encykliki Spe Salvi papieża Benedykta XVI życzył rzemieślnikom, aby byli ludźmi wielkiej nadziei wypływającej z wiary. Ta wielka nadzieja chrześcijańska jest źródłem i motorem codziennych małych, średnich i większych ludzkich nadziei. Każda wspólnota ludzka - mówił ks. arcybp. K. Nycz - im bardziej czuje podobieństwo do rodziny, tym bardziej ma prawo gromadzić się wokół stołu wigilijnego, wokół opłatka, kolędowania. Rzemieślnicy mają prawo do tego szczególne. W stajni betlejemskiej mają bowiem swego przedstawiciela. Św. Józef obecny przy żłóbku Pana Jezusa był rzemieślnikiem. W prawdzie nie powiedział w Ewangelii ani jednego słowa, jednak czynił to, co było potrzebne. Życzę wam, mówił do licznie zgromadzonych rzemieślników Arcybiskup Warszawski - takiej spokojnej pracy, spokojnego bytowania w waszych zawodach, życzę abyście ludziom dawali pracę, byli przykładem antropologicznego spojrzenia na pracę i abyście jak św. Józef mogli robić swoje. Życzył także, aby nowy 2008 rok, był czasem nadziei, optymizmu, spokojnej pracy. Przedstawiciele rzemiosła w czasie łamania się opłatkiem podziękowali Księdzu Arcybiskupowi za jego obronę godności małżeństwa i rodziny, za życzliwość wobec środowiska rzemieślników, których warsztaty pracy mają w dużej mierze charakter firm rodzinnych. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ chóru Mazowieckiej Izby Rzemiosła w Warszawie. W Spotkaniu wzięli udział rzemieślnicy warszawscy z przewodniczącym Lechem Janowskim, oraz rzemieślnicy z całej Polski. Organizatorem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego z prezesem Jerzym Bartnikiem i Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z prezesem Stefanem Beerem. Z Izby Radomskiej w spotkaniu wzięła udział delegacja z prezesem Janem Jaworski i duszpasterzem rzemiosła diecezji radomskiej ks. Andrzejem Zarzyckim. msk


Dodaj Komentarz