Tagi:                                    

O drodze S7 z Wojewodą

Z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim w Warszawie na temat przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku miasta Szydłowca rozmawiali: starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński, radny Józef Jarosiński i radny Leszek Jakubowski oraz ks. proboszcz Krzysztof Śliwak. W dyskusji przedstawiano argumenty za i przeciw lokalizacji przebiegu nowej drogi śladem obecnej obwodnicy miasta. Przy wyborze przebiego drogi S7 nowym śladem, obecna obwodnica zlokalizowana na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku na obrzeżach miasta, mogłaby być nową osią komunikacyjną miasta odciążającą ulicę Kościuszki, na której już teraz jest bardzo duży ruch pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg i Autosrad forsuje jednak przebieg drogi śladem obecnej obwodnicy, a to ze względu na fakt że posiada już część wykupionego terenu, oraz ze wzglęcu na kłopoty z wytyczeniem nowego obejścia Szydłowca. Droga ekspresowa S7 ma usprawnić ruch pojazdów na na kierunku północ - południe kraju i stanowić częsć międzynarodowego korytarza transportowego. Planowany ruch pojazdów przy założeniu budowy w pierwszym etapie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku , to około 32 tysiące pojazdów na dobę. msk


Dodaj Komentarz