Tagi:                                    

Na ratunek zabytkom.

Wojewódzki Konserwator zabytków wyraził zgodę na dokonanie konserwacji zabytkowej figury św. Jana Nepomucena i ośmiu unikatowych płyt nagrobnych z początku XIX wieku, znajdujących się na szydłowieckim cmentarzu parafialnym. Konserwacja polega na odczyszczeniu mechanicznym, chemicznym i rekonstrukcji brakujących elementów, np. dłoni św. Jana Nepomucena. Konserwator dzieł sztuki mgr inż. Grzegorz Wiatr wycenił koszt konserwacji figury ( według cennika) na 17 500 zł brutto, osiem płyt nagrobnych na 24 000 zł. brutto (po 3 000 zł. za jedną płytę) . Łącznie koszt konserwacji figury i płyt nagrobnych wyniesie 41 500 zł. Istnieje możliwość pozyskania od Urzędu Marszałkowskiego połowy tej sumy, czyli 20 750 zł., pod warunkiem posiadania wkładu własnego tej samej wartości czyli 20 750 zł. Na koncie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca znajduje się9 690 zł.95 gr. Są to pieniądze pozyskane z dwóch kwest, przeprowadzonych w 2006 i 2007 roku na cmentarzu parafialnym. Aby uzyskać od Urzędu Marszałkowskiego 20 750 zł. musimy mieć na koncie jeszcze 11 060 zł. W związku z tym Stowarzyszenie zwróciło się na piśmie do 62 urzędów, instytucji i firm z prośbą o wpłacenie na konto Stowarzyszenia dowolnych kwot pieniędzy. Jak dotąd tylko jeden sponsor wpłacił 200 zł. Dlatego zwracamy się ponownie z prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy poprzez wpłaty bezpośrednio na konto lub przy rocznych rozliczeniach podatkowych. Nasze konto: Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Oddział w Szydłowcu 15 9132 0001 0133 9054 2000 0010- na ratowanie zabytków cmentarnych. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca. KRS 0000021456


Dodaj Komentarz