Tagi:                                    

Dziękowali Bogu za dar kapłaństwa i lata służby w Kościele!

W farze św. Zygmunta, w czasie odpustu ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, o godz. 12 odprawiona została uroczysta suma, na której dziękowano Bogu za czterdzieści lat kapłańskiej posługi ks. prałata Ryszarda Olszewskiego. Licznie przybyłych gości powitał gospodarz parafii ks. kanonik Adam Radzimirski Wraz z Jubilatem mszę św. koncelebrowali biskup senior Edward Materski i ks. bp Wacław Depo oraz dwaj kapłani pochodzący z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach. Kazanie wygłosił ks. bp Wacław Depo ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Przypomniał trud 40 lat życia kapłańskiego ks. R. Olszewskiego, które w większości przypadały na czasy ucisku Kościoła przez władze komunistyczne. Służba wojskowa w czasie studiów kleryckich, budowa sanktuarium, św. Maksymiliana Kolbego, naznaczone ciężką pracą i cierpieniem! Kaznodzieja życzył Jubilatowi, aby jego dom był znakiem komunii i potwierdzeniem prawdy, że tylko miłość się liczy oraz aby był szczęśliwy łaską życia i powołania. Nawiązując do uroczystości dnia mówił: „Maryja schodzi z gór, z wysokości nieba ogarniając ziemię płaszczem swej macierzyńskiej miłości. W Niej dostrzegamy świat odnowiony miłością”. Ks. Biskup zachęcał wiernych, aby byli na znakiem odwiecznej miłości Boga, listem pisanym przez Niego na „papierze” żywych serc. W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz miasta: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech. Przedstawiciele samorządu miejskiego złożyli Jubilatowi życzenia, zapeniając go o pamięci dla szlachetnego szydłowieckiego rodaka. Życzenia solenizantowi złożyły także dzieci, przedstawiciele Akcji Katolickiej i rodzin z Domowego Kościoła. Ks. Prałat zaprosił delegację rodzin z Szydłowca, na XII pielgrzymkę rodzin do sanktuarium św. Maksymiliana, która z udziałem delegacji rodzin z wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej i prymasa Polski planowana jest w niedzielę 14 października. Pielgrzymka ma za cel uczcić wielkiego Świętego i Polaka, który swoje życie związał z Łodzią i Pabianicami i być modlitewnym wołaniem do św. maksymiliana Kolbego o pomoc dla polskich rodzin.

Ksiądz prałat Ryszard Olszewski urodził się w Szydłowcu, tutaj też ukończył szkołę średnią. W Pabianicach w nowo tworzonej parafii został mianowany proboszczem 1 lipca 1981 roku. Wybudował kościół i sanktuarium św. Maksymiliana.

Wieczorną mszę świętą wraz z księżmi: ks. Wacławem Krzysztofikiem i ks. Dariuszem Maciejczykiem, koncelebrował ks. prałat Zygmunt Niewadzi. Modlił się za parafian szydłowieckich w 50 lecie swych święceń kapłańskich. Ks. Z. Niewadzi był w latach 1962 do 66 wikariuszem parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Uroczysta liturgia zgromadziła liczne grono wychowanków ks. Jubilata, jego ministrantów i uczniów oraz osób, które zapamiętały jego dobroć, życzliwość i wielkie zaangażowanie w ewangelizację. Kazanie wygłosił ks. biskup Wacław Depo, który był kiedyś ministrantem w szydłowieckiej farze, a obecnie jak powiedział ks. Jubilat jest obywatelem numer 1 Miasta Szydłowca i parafii Szydłowieckiej. Ksiądz biskup W. Depo przypomniał wielkie zaangażowanie ks. Z. Niewadziego w życie szydłowieckiej parafii: wycieczki, ogniska, opłatki ministranckie. Wpływ, jaki miał przez prace katechetyczną na powołania kapłańskie. Ksiądz prałat Z. Niewadzi z wielką życzliwością odniósł się do szydłowieckiego etapu sej pracy kapłańskich, mówił że darzy Szydłowiec wielką życzliwością, a w Sandomierzu o jego parafii św. Józefa, gdzie jest obecnie proboszczem mówi się ambasada diecezji radomskiej, z racji jego życzliwości do tej diecezji. Podziękował przybyłym kapłanom, szczególnie ks. bp. W. Depo, gospodarzowi parafii św. Zygmunta ks. kanonikowi Adamowi Radzimirskiemu. Zaprosił wszystkich szydłowieckich przyjaciół do odwiedzin Sandomierza i parafii św. Józefa. Ksiądz Zygmuny Niewadzi pochodzi z Kochanówki w parafii Sienno, święcenia kapłańskie z rąk biskupa piotra Gołębiowskiego przyjął 17 XI 1957 roku. Proboszczem w parafii św. Józefa w Sandomierzu jest od 1975 roku, wcześniej był proboszczem parafii w Krynkach koło Starachowic. msk


Dodaj Komentarz