Tagi: ,

Pasyjne nabożeństwo..

Dziś w kościele św. Zygmunta wierni pod przewodnictwem ks. Dariusza Maciejczyka, modlili się śpiewając drugą część Gorzkich Żali. Nabożeństwo połączone było z nowenną w intencji dzieci poczętych, zagrożonych aborcją. Na zakończenie kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Wierni przez akt adoracji i ucałowania relikwi krzyża świętego, wyrazli wdzięczność Jezusowi Chrystusowi za Jego zbawczą mękę.

W czasie mszy świętych do liczniejszego udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali, zachęcał dziś parafian proboszcz ks. Adam Radzimirski. O ile – mówił – Ksiądz Proboszcz jest bardzo dużo wiernych na piątkowych drogach krzyżowych dla różnych grup wiekowych, to znacznie mniej uczestniczy w pięknym nabożeństwie pasyjnym „Gorzkich Żali”.

Nabożeństwo to gorąco propagował w naszej diecezji ks. abp Zygmunt Zimowski. Będąc biskupem radomskim przypominał o postaci bł. Władysława z Gielniowa, który rozpowszechnił polski śpiew w kościołach, a jego pieśni stały się literackim wzorcem dla innych twórców. Do naszych czasów przetrwało kilkanaście oryginalnych utworów. Najsłynniejszy z nich to pieśń „Żołtarz Jezusów", która przypomina klimatem właśnie ''Gorzkie żale


Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 19.III.2009, przypadają imieniny Józefa - niegdyś w II RP było to wielkie święto państwowe, związane z imieninami Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kontynuujący tradycje niepodległościowe Związek Strzelecki, na czele którego stał niegdyś komendant Józef Piłsudski zorganizował związane z tym uroczystości w Radomiu i Szydłowcu.

"Imieniny" Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się w 18 marca w radomskiej Resursie. Rolę gospodarza uroczystości pełnił komendant główny Związku Strzeleckiego mł. inspektor ZS Roman Burek. Głównym wydarzeniem imieninowych obchodów był koncert Zespołu Instrumentalnego Państwowej Szkoły Muzycznej ze Skarżyska- Kamiennej i artystów teatru „Adalex” z Krakowa. W programie uroczystości znalzał się także koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu strzelców z Radomia.

Szydłowieccy strzelcy dodali do tych obchodów także swój akcent. 19 marca zebrali się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu na apelu pamięci. Towarzyszyli im samorządowcy powiatowi. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożno wiązankę biało czerwonych kwiatów, w podziękowaniu za jego życie poświęcone sprawie niepodległości Ojczyzny. Wspólnie odśpiewano marsz I brygady Legionów – „My pierwsza brygada”.