; Autor:
Tagi:                                    

Rok Świętego Pawła Apostoła w Diecezji Radomskiej

29 czerwca 2008 r. w Kościele powszechnym został zainaugurowany Rok Świętego Pawła Apostoła. Apostoł Narodów ma stać się dla nas wzorem umiłowania Słowa Bożego i odpowiedzialności za misje. Będzie to czas bliższego kontaktu ze Słowem Bożym, zwłaszcza zaś z listami św. Pawła. Szczególnego znaczenia uzyskać powinna rodzinne czytanie Biblii oraz udział w czytaniu wspólnym, np. w ramach Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II lub w ruchach katolickich. Najważniejszym miejscem czytania Pisma świętego jest Msza święta, dlatego też należy dołożyć starań, aby czytający podczas liturgii Słowo Boże byli odpowiednio do tego zadania przygotowani. Rok Świętego Pawła powinien być też dla nas zachętą do podjęcia trudu apostolskiego, polegającego na dzieleniu się skarbem wiary z innymi. Należy tez otoczyć modlitwą misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z Diecezji Radomskiej. Niech nasza duchowa łączność z nimi, wsparta pomocą materialną, będzie wyrazem odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła, które jest kontynuacją dzieła św. Pawła. Według dekretu Penitencjarii Apostolskiej odpust ten można uzyskać w pewne określone przez biskupa miejscowego dni w miejscach pod wezwaniem św. Pawła czy innych, jakie ordynariusz wyznaczy dla pożytku wiernych. W związku z tym w Diecezji Radomskiej ustanawia się następujące kościoły odpustowe: - Kościół katedralny w Radomiu; - Bazylika św. Kazimierza w Radomiu; - Kościół parafialny pw. św. Pawła w Radomiu; - Ośrodek Kultu Matki Bożego Miłosierdzia w Radomiu przy parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia (ul. Struga); - Sanktuaria Diecezji Radomskiej: w Błotnicy, w Czarnej, w Kałkowie, w Paradyżu, w Skarżysku Kamiennej, w Skrzyńsku, w Studziannej, w Wysokim Kole. Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami, dołączając do nich krótkie rozważanie fragmentu z listów św. Pawła. W wyznaczonych Kościołach należy zaznaczyć możliwość uzyskania odpustu przez wywieszenie odpowiedniej informacji oraz umieszczenie w kościele odpowiedniego znaku Roku Świętego Pawła Apostoła (np. wizerunku św. Pawła). Przypominam także, że odpust zupełny w Roku Pawłowym mogą również uzyskać osoby nie będące w stanie dopełnić zwykłych warunków z powodu choroby czy innych uzasadnionych, ważnych przyczyn. Muszą postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe, i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan. Inną formą uczczenia Roku Pawłowego będą pielgrzymki śladami Apostoła Narodów, organizowane przez Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe, do udziału w których gorąco zachęcam.

  • Zygmunt Zimowski Biskup Radomski


; Autor:
Tagi:                                    

Współpraca powiatu szydłowieckiego z gminą Szaterniki w rejonie wileńskim

Gmina szaternicka w rejonie wileńskim nawiązała współpracę z powiatem szydłowieckim w Polsce. Umowa partnerska pomiędzy gminą, reprezentowaną przez starostę Wiesława Starykowicza, samorządem rejonu wileńskiego, reprezentowanym przez p.o.mera Jana Sinickiego oraz powiatem szydłowieckim, który reprezentowali starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Marek Sokołowski, została podpisana w poniedziałek 30.06.br. Współpraca będzie obejmować przede wszystkim takie dziedziny jak kultura, edukacja i samorządność. Szydłowiec objął opieką szkoły polskie znajdujące się na terenie gminy szaternickiej. Goście przywieźli w darze szkole w Kiwiszkach piękne stroje ludowe, szkole w Wielucianach - komputer, we wrześniu planowana jest wymiana grup dzieci i młodzieży. info: Radio znad Wilii http://www.znadwilii.lt