Tagi:                                    

Dziękowali Bogu za dar kapłaństwa i lata służby w Kościele!

W farze św. Zygmunta, w czasie odpustu ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, o godz. 12 odprawiona została uroczysta suma, na której dziękowano Bogu za czterdzieści lat kapłańskiej posługi ks. prałata Ryszarda Olszewskiego. Licznie przybyłych gości powitał gospodarz parafii ks. kanonik Adam Radzimirski Wraz z Jubilatem mszę św. koncelebrowali biskup senior Edward Materski i ks. bp Wacław Depo oraz dwaj kapłani pochodzący z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach. Kazanie wygłosił ks. bp Wacław Depo ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Przypomniał trud 40 lat życia kapłańskiego ks. R. Olszewskiego, które w większości przypadały na czasy ucisku Kościoła przez władze komunistyczne. Służba wojskowa w czasie studiów kleryckich, budowa sanktuarium, św. Maksymiliana Kolbego, naznaczone ciężką pracą i cierpieniem! Kaznodzieja życzył Jubilatowi, aby jego dom był znakiem komunii i potwierdzeniem prawdy, że tylko miłość się liczy oraz aby był szczęśliwy łaską życia i powołania. Nawiązując do uroczystości dnia mówił: „Maryja schodzi z gór, z wysokości nieba ogarniając ziemię płaszczem swej macierzyńskiej miłości. W Niej dostrzegamy świat odnowiony miłością”. Ks. Biskup zachęcał wiernych, aby byli na znakiem odwiecznej miłości Boga, listem pisanym przez Niego na „papierze” żywych serc. W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz miasta: burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech. Przedstawiciele samorządu miejskiego złożyli Jubilatowi życzenia, zapeniając go o pamięci dla szlachetnego szydłowieckiego rodaka. Życzenia solenizantowi złożyły także dzieci, przedstawiciele Akcji Katolickiej i rodzin z Domowego Kościoła. Ks. Prałat zaprosił delegację rodzin z Szydłowca, na XII pielgrzymkę rodzin do sanktuarium św. Maksymiliana, która z udziałem delegacji rodzin z wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej i prymasa Polski planowana jest w niedzielę 14 października. Pielgrzymka ma za cel uczcić wielkiego Świętego i Polaka, który swoje życie związał z Łodzią i Pabianicami i być modlitewnym wołaniem do św. maksymiliana Kolbego o pomoc dla polskich rodzin.

Ksiądz prałat Ryszard Olszewski urodził się w Szydłowcu, tutaj też ukończył szkołę średnią. W Pabianicach w nowo tworzonej parafii został mianowany proboszczem 1 lipca 1981 roku. Wybudował kościół i sanktuarium św. Maksymiliana.