; Autor:
Tagi:                                    

Proboszcz ksiądz Adam Radzimirski wyróżniony złotą odznaką SFG

Szydłowieckie Forum Gospodarcze wyróżniło ksiedza kanonika Adama Radzimirskiego honorowym członkowstwem i "Złotą Odznaką Stowarzyszenia". Wreczenie odznaki odbyło się 9 czerwca w czasie okolicznościowego obiadu w restauracji Primagor w Szydłowcu. Prezes SFG Adam Kowalski przypomniał bogaty dorobek duszpasterskiej działalności Księdza Proboszcza, w szczególności jego ofiarne zaangażowanie w renowację zabytkowej szydłowieckiej. Gospodarność i zaradność w zarządzaniu potrzebami parafii św. Zygmunta, życzliwość, otwarość na potrzeby wiernych, skromność i pracowitość. Dziękując za wyróżnienie ks. A Radzimirski powiedział: "Od zewnętrznego budowania, od budowli z kamieni jeszcze ważniejsze jest budowanie wspólnoty wiary. Wspólne nasze dobre czyny pomagają i tutaj na ziemi, kiedyś bedą dla nas powodem radości niebieskiej" Słowa gratulacji dla uhonorowanego wyróżnieniem kapłana, złożyli obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych: w imieniu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego sekretarz UM Bolesław Boruszewski, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, oraz przewodniczacy Rady Powiatu Marek Sokołowski. Na zakończenie wykonano wspólną "rodzinną" fotografię uczestników okolicznościowego przyjęcia. St. S.