; Autor:
Tagi:                                    

Wieczorna modlitwa do Ducha Świetego

Biskup Zygmunt Zimowski w czasie wieczornej mszy świętej Uroczystości Bożego Ciała, udzielił w szydłowieckiej farze św. Zygmunta sakramentu Bierzmowania młodzieży z Szydłowca i Sadku. uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. W radosnej, modlitewnej atmosferze młodzi chrześcijanie przyjęli dary Ducha Świętego dla umocnienia w wierze. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Szydłowcu

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tradycyjnie gromadzi w Szydłowcu, wielotysięczną rzeszę wiernych na procesji eucharystycznej. W czasie mszy świętej poprzedzającej procesję ksiądz kanonik Adam Radzimirski przypomniał zgromadzonym o znaczeniu wiary, dzięki której możemy być uczestnikami Tajemnicy Eucharystii. Sakrament ten mówił kaznodzieja „zadziwia i zachwyca ludzi pokornych” Eucharystia to nie jest „coś” jak myśli wielu, ale „Ktoś”. To Chrystus obecny w swoim Kościele pod postacią chleba i wina. Wezwani jesteśmy poprzez ten Sakrament Miłości – do radości dzielenia, do służby bliźnim, do ofiarności. Dobroć Boga zachwyca, mamy się starać wzywał ksiądz Dziekan, do wzajemnej troski o siebie. W Polsce jest dużo do zrobienia, potrzeba dobrze płatnej pracy, mieszkań dla ludzi młodych, aby nie musieli pracować na pierwsze mieszkanie do emerytury. Potrzeba jedności, trzeba się modlić o jedność dla rodzin, rozdzielonych poprzez emigrację zarobkową, trzeba się modlić abyśmy tutaj w Szydłowcu mogli żyć godnie. Na zakończenie mszy świętej z parafialnej świątyni wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Najświętszy Sakrament niesiony przez kapłana w asyście liturgicznej, poprzedzały dzieci sypiące kwiaty, dzieci pierwszokomunijne, chorągwie i poczty sztandarowe, ministranci, krzyż procesyjny. Za Chrystusem Eucharystycznym szły tysiące wiernych. Przy pierwszym ołtarzu usytuowanym na Placu Marii Konopnickiej ( dawnym Rynku Skałecznym), wykonanym przez młodzież, zapisano słowa: „Tak niech świeci wasze światło, aby widzieli wasze dobre czyny”. W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii i tytułu tego ołtarza, ksiądz Wincenty Chodowicz mówił: dziś Chrystus wzywa nas chrześcijan, abyśmy jeszcze gorliwiej karmili się Eucharystią, byśmy byli jasnym i czytelnym znakiem Bożej Miłości. Drugi ołtarz usytuowany został przy ulicy Zamkowej, na frontonie budynku firmy „Impromex”. Na ołtarzu przygotowanym przez Akcję Katolicką, zapisano słowa „Uwierz w Jezusa i za Nim idź”. W krótkiej homilii ks. Dariusz Maciejczyk wołał: „Niemożliwe było aby Jezus po swoim Wniebowstąpieniu pozostawił nas samym sobie. Nas ludzi poddanych przemijaniu, doświadczających różnych cierpień egzystencji. Chrystus odchodząc z tego świata ustanowił ofiarę mszy świętej, ustanowił sakrament Eucharystii. W słowach zaś Jego testamentu: To >>czyńcie na moją pamiątkę<< zawarte jest także wezwanie do czynienia miłości, do zauważenia drugiego człowieka i jego potrzeb, do nie przechodzenia obojętnie obok własnego sumienia, które mówi nam co jest dobre a co złe.”

Trzeci ołtarz przygotowany przez rodziny usytuowany został na Rondzie Solidarności, na parkingu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj umieszczono napis odnoszący się do fundamentu jedności małżeńskiej: „Miłość, wierność uczciwość”. W krótkim słowie ksiądz Dariusz Szambor , przypomniał że bez odniesienia do Eucharystii trudno jest wytrwać małżonkom, tym co ślubują w sakramencie małżeństwa. Stąd rozbite rodziny i nieszczęścia. Większość małżeństw to dobre małżeństwa. Z Chrystusem można budować małżeńską jedność i szczęście”. Ostatni czwarty ołtarz został umieszczony na Rynku Wielkim, przy skwerze Kościuszki. Tutaj umieszczono napis: „Matko prowadź nas”. W słowach skierowanych do wiernych po odczytaniu czwartej Ewangelii, ksiądz Adam Radzimirski mówił: Kilka dni temu w tym miejscu zgromadziła nas w strugach ulewnego deszczu Matka Boża, dziś gromadzi tutaj w upalny słońcu nas tal licznie Jej Syn Jezus Chrystus. Maryja bowiem zawsze prowadzi do Jesusa”. Ksiądz Dziekan podziękował wszystkim przybyłym wiernym, a szczególnie tym którzy przez trud swej pracy przyczynili się do godnego uczczenia Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w procesji Eucharystycznej. Szczególnie powiedział ksiądz A. Radzimirski wzruszył mnie widok dziewczynek sypiących kwiaty, których im nie zabrakło aż do końca długiej drogi procesyjne. Podziękowania skierował także do Miejskiej Orkiestry Dętej, Chóru Parafialnego i, służb porządkowych, włodarzy miasta. msk