Tagi:                                    

Zdarzenie na ulicy Kamiennej i na drodze E-7

W dniu 14.03.2006 r. o godzinie 11.35 Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie, że w Szydłowcu na skrzyżowaniu ulic Rynek Wielki i Kamiennej doszło do wycieku nieokreślonej substancji chemicznej w wyniku niewłaściwego jej transportowania. Pierwsze jednostki Straży Pożarnej przybyły na miejsce już po dwóch minutach od momentu zgłoszenia informacji o zdarzeniu. Ustalono, iż substancją tą jest siarczan żelaza. Wyciek substancji nastąpił ze zbiornika plastikowego umieszczonego na palecie, który spadł z samochodu na zakręcie. Ze zbiornika wyciekło około 500 litrów substancji, która rozlała się częściowo po kostce brukowej na rynku a następnie spłynęła asfaltem po ulicy Kamiennej. Niewielka ilość substancji przedostała się kanałem burzowym do rzeki. W pierwszej kolejności działania polegały na rozpoznaniu substancji, wydzieleniu strefy niebezpiecznej, następnie ograniczeniu rozlewiska poprzez usypanie obwałowań z piachu oraz zabezpieczeniu studzienki kanału burzowego. W dalszej kolejności ustawiono trzy zapory na cieku wodnym i przystąpiono do zbierania substancji z powierzchni drogi. Substancję posypywano piachem a następnie zbierano do pojemników ( 36 sztuk ), które przekazano do Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec celem utylizacji. Ujście kolektora burzowego do rzeki zneutralizowano wapnem. Inspektor WIOŚ po analizie odczynnika PH stwierdził brak zagrożenia dla środowiska wodnego. W działaniach brało udział 25 strażaków ( w tym 15 z PSP ) oraz 8 samochodów pożarniczych – na miejsce przybył również samochód specjalny chemiczny SRChem z JRG Nr 2 w Radomiu i samochód specjalny SOp z Komendy Miejskiej w Radomiu. Akcja ratowniczą trwająca 6 godzin i 20 minut kierował kpt. Dariusz Pytlak – Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP. Na miejscu zdarzenia obecni byli: Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, Inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Radomiu, Inspektorzy z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szydłowcu, Przedstawiciele Urzędu Miasta w Szydłowcu.

Podobne zdarzenie miało miejsce w tym samym dniu, o godzinie 18.00, na trasie krajowej Nr 7 na odcinku Wałsnów – Orońsko gdzie rozlał się olej. Pierwsza jednostka straży pożarnej przybyła na miejsce w czasie 15 minut od momentu zgłoszenia. Stwierdzono, iż w skutek rozszczelnienia zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym powstała cienka plama ( smuga ) na długości około 5 km drogi krajowej Nr 7. Działania strażaków polegały na neutralizacji plany przy pomocy neutralizatorów i sorbentu. Dodatkowo cały odcinek drogi został posypany przez piaskarkę piachem i solą. W działaniach udział brało 21 strażaków ( w tym 3 z PSP ) i 4 samochody pożarnicze. Do neutralizacji zużyto 50 kg neutralizatorów i 50 kg sorbentów. Akcją trwającą 2 godziny i 10 minut kierował asp. Andrzej Penkalski.


Tagi:                                    

Eliminacje powiatowe Konkursu Pożarniczego

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt „ Młodzież zapobiega pożarom” , w swej edycji powiatowej odbył się 13 marca w Szydłowcu. Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym , wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem Eliminacji Powiatowych OTWP, które odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego, była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu. Honorowy patronat nad Turniejem objęli Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu oraz Starosta Szydłowiecki. Uczestnicy Turnieju – 27 osób, wyłonionych z terenu całego powiatu podczas eliminacji gminnych prowadzonych w miesiącu lutym br. rywalizowali ze sobą w trzech grupach wiekowych ( uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ). Uroczystego otwarcia Eliminacji Powiatowych OTWP powiatu szydłowieckiego dokonali Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu – kpt. Robert Gałązka, Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Józef Figarski oraz Burmistrz Miasta Szydłowca – Andrzej Jarzyński. Klasyfikacja ogólna po przeprowadzeniu Eliminacji Powiatowych: I miejsce w grupie uczniów szkół podst. – Dawid Pisarski z PSP w Pawłowie, II miejsce w grupie uczniów szkół podst. – Arkadiusz Sasal z PSP Nr 2 w Szydłowcu, III miejsce w grupie uczniów szkół podst. – Renata Janowska z PSP w Pawłowie. I miejsce w grupie uczniów gimnazjów – Małgorzata Kołodziej z PG w Chlewiskach, II miejsce w grupie uczniów gimnazjów – Agnieszka Swat z PG w Chlewiskach, I II miejsce w grupie uczniów gimnazjów – Piotr Łyżwa z PG w Mirowie.

I miejsce w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Aleksandra Swat z ZSP Nr 2 w Szydłowcu, II miejsce w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Emilia Mamla z OSP Majdów, III miejsce w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Mariusz Szymkiewicz z ZSP Nr 2 w Szydłowcu.


Tagi:                                    

Starosta z wyrokiem

Słowo radomskie podało dziś informację o wyroku skazującym dla starosty szydłowieckiego Józefa Figarskiego. Sąd uznał że, Józef Figarski podał w swym oświadczeniu majątkowym nieprawdziwe dane i skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 4 tys. złotych. Od wyroku strony mogą się odwołać do Sądu wyższej instancji. Figarski ma jeszcze jedną sprawę sądową związaną z kolizją drogową, o której spowodowanie podejrzany jest J. Figarski. Wyrok w tej sprawie spodziewany jest w kwietniu. Opr. msk