Tagi:                                    

Podzielona Rada!

Nadal brakuje przewodniczącego Rady Miasta w Szydłowcu. Po wygaśnięciu 24 czerwca mandatu Ryszarda Piotrowskiego, radni trzykrotnie próbowali powołać nowego przewodniczącego, za każdym razem zgłoszony kandydat nie uzyskał wymaganych 12 głosów poparcia. W czasie ostatniej sesji w dniu 26 października zgłoszona została kandydatura obecnej wiceprzewodniczącej Rady Krystyny Bednarczyk. W głosowaniu kandydatkę poparło tylko 9 radnych. Podobnie było 6 września, wtedy wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski uzyskał także tylko poparcie 9 radnych. Inni zgłaszani kandydaci nie uzyskiwali nawet tej liczby głosów. Stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Szydłowca pozostaje więc nadal nie obsadzone. Przedłużający się wakat, może nie ma dużego wpływu na formalny status Rady, gdyż obowiązki przewodniczącego wypełniają wiceprzewodniczący, z pewnością jednak osłabia dyscyplinę pracy radnych i dodatkowo obniża zaufanie społeczne do gremiów samorządowych. W Szydłowcu opinię publiczną jeszcze bardziej bulwersuje sprawa starosty, którego radni powiatowi, nie mogą odwołać od blisko roku, pomimo zarzutów prokuratorskich, spraw skierowanych do Sądu i 11 miesięcznej nieobecności w pracy. msk