; Autor: Marek Sokołowski

Fara św. Zygmunta. Poliptyk