; Autor: M. Sokołowski

Błogosławieństwa na Cyrhli