; Autor: Marek Sokołowski

ks. Adam Radzimirski - czterdziestolecie kapłaństwa..