; Autor: Marek Sokołowski

Radom. Dziękczynienie za bł. Jana Pawła Wielkiego