; Autor: Marek Sokołowski

Ingres do Katedry Polowej ks. bp. Józefa Guzdka. Warszawa 19 grudnia 2010