; Autor: M. Sokołowski

Msza za Ojczyznę. Narodowe Święto Niepodległości 2010