; Autor: M. Sokołowski

Katedra Polowa. Poświęcenie popiersia bp. polowego gen. broni Tadeusza Płoskiego