Pogotowie prawie na starych zasadch

Z komunikatu starosty Włodzimierza Gorlickiego przesłanego dziś do mediów, wynika że szydłowieckie pogotowie funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. W dniu 24 czerwca 2011r. dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Andrzej Piotrowski podpisał umowę z Mazowieckim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu, na świadczenie usług ratownictwa medycznego przez zarządzana przez niego jednostkę.

Szydłowiecki SPZZOZ będzie nadal prowadził świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego. W Planie Organizacji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim na lata 2011-2014, utrzymano bowiem rejon operacyjny w Szydłowcu obejmujący Powiat Szydłowiecki i Gminę Wierzbica oraz pozostawiono całodobowy zespół podstawowy.

Obecnie więc jak czytamy w piśmie starosty W Górlickiego, szydłowiecki rejon operacyjny zabezpieczają dwa zespoły podstawowe oraz jeden specjalistyczny, których dysponentem jest SPZZOZ w Szydłowcu.


Powstaną nowe place zabaw

Wysoka, Majdów i Sadek – już niebawem przy szkołach w tych miejscowościach powstaną kolorowe i bezpieczne place zabaw dla najmłodszych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W ubiegłym roku dwa tego typu place zabaw powstały przy szkołach: PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Obecnie przyszła kolej na placówki wiejskie. Place zabaw powstaną dzięki wsparciu finansowemu rządowego programu „Radosna Szkoła”, który w latach 2009-2014 dofinansowuje inwestycje samorządów, chcących przygotować szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich, rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego i zapewnić im odpowiednie warunki do nauki i zabawy.

Nowe place zabaw będą służyć jednak nie tylko uczniom. Podobnie jak dwa już istniejące w Szydłowcu, mają być dostępne dla wszystkich.